Demontáž

Demontáž starých oken.

Demontáž zahrnuje destruktivní odstranění stávající výplně stavebních otvorů tak, aby byla zajištěna připravenost místa k montáži.

Demontáž starých oken a dveří probíhá zpravidla vždy destruktivním způsobem. Při demontáži okna dochází k vysazení starého křídla a následné rozříznutí okenního rámu vždy uprostřed každé jednotlivé strany. Následuje zlomení rámů směrem dovnitř tak, aby při demontáži nedošlo k poškození venkovního ostění (fasády).