Montáž

Montáž nových oken.

Montáž zahrnuje usazení rámů do připravených otvorů, ukotvení pomocí turbošroubů a zapěnění. 

Nové okno je montováno zpravidla do předem očištěného okenního otvoru. Před montáží nového okna je dobré ostění navlhčit obyčejnou vodou (nejlépe pomocí rozprašovače tak, aby zdivo bylo vlhé – nikoli mokré). Poté se okno usadí do připraveného otvoru a je zakotveno montážními klínky a s pomocí vodováhy probíhá takzvaná aretace okna tak, aby bylo „ve váze“ (ve všech směrech).

Ve chvíli, kdy je montované okno správně zaaretované, je provedeno zapěnování nízkoexpanzní montážní pěnou. Alternativně v případě požadavku investora / architekta může dojít k dodatečnému ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou typu Illbruck I3. Jakmile vytvrdne pěna, dochází k fyzickému kotvení okna k ostění za pomocí tzv. turbošroubů. Ty jsou aplikovány na každé straně okna a v závislosti na jeho velikosti a váze volí montážní pracovníci četnost šroubů. 

Alternativní montáž oken je možné provést za pomocí tzv. montážních kotev – jedná se o systém kotvení bez nutnosti navrtání okna. Montáž na kotvy doporučujeme v případě, že není možné provést montáž okna na turbošrouby. Při montáži větších oken je jistějí použít kotvení pomocí turbošroubů.