Parotěsná montáž

Montáž s použitím paropásek pro ošetření připojovací spáry

V souladu s rostoucímí požadavky na kvalitní ošetření připojovací spáry mezi ostěním a novým oknem u nových rodinných a bytových domů, doporučujeme při instalaci použít takzvané paropásky, tedy parotěsné a paropropustné pásky.

Většina řemeslníků v ČR a SR provádí montážní práce jak se říká dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, kupříkladu v případě rekonstrukcí bývají pracovníci sami překvapeni "co na ně vypadne", v případě novostaveb je však snaha o vytvoření uceleného postupu, který by byl jednotně dán jako doporučení pro všechny řemeslníky a montážníky. Správnost těchto postupu doporučuje norma ČSN 74 6077.

Zcela standardní součástí ošetření připojovací spáry je v dnešní době tzv. montážní pěna. Používáme převážně nízkoexpanzní verzi a to v zimním nebo letním provedení (v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách).

Pro dodatečné ošetření připojovací spáry (zejména na novostavbách) dnes již prakticky ve standardu osazujeme exteriérovou paropásku. Naši pracovníci používají renomované výrobky značky Illbruck, Soudal, Toral, či Den Braven.


Ukázka paropásky na okně při aplikaci zvenčíUkázka paropásky Illbruck


Obdobným způsobem probíhá aplikace paropásky z interiéru. Ta má za úkol chránit připojovací spáru před vlhkostí z interiéru. Použití exteriérové a interiérové pásky může nahradit takzvaná 3D montážní pěna.