Předsazená montáž

Systém předsazené montáže u nízkoenergetických a pasivních budov

Pojem předsazené montáže potkáváme často zejména u energeticky pasivních domů, kde jak se říká hraje roli každá "setinka". Jedná se o ucelený stavebnicový systém renomovaného výrobce společnosti Illbruck, který umožnuje vynést místo usazení okna mimo obvodový plášt budovy, okno takzvaně "předsadit" a posadit jej na přiložené zateplené úhelníky, vyráběné z purenitu a grafitového polystyrenu. Díky předsazení celé okenní konstrukce směrem ven z obvodového pláště budovy do připraveného zatepleného límce, posouváme rizikový tepelný most mimo plášt budovy a zabranujeme tak riziku promrzání obvodového ostění prakticky na "nulu".

ukázka přípravy purenitových úhelníků (zdroj: Illbruck)


ukázka přípravy purenitových úhelníků a usazení okna před zapěněním (zdroj: Illbruck)