Zednické práce

Zednické práce které nabízíme.

Zednickým zapravením se rozumí začištění připojovací spáry okna (nejčastěji sádrovými omítkami typu Rigips, nebo Hasit). Zednické zapravení se provádí nejčastěji u jednoduchých šroubovaných oken. V případě masivních špaletových oken (tzv. kastlová okna) dochází k rekonstrukci špalet. To se provádí obložením velkých děr po demontáži špaletového okna pórobetonovými tvárnicemi, nebo extrudovaným polystyrenem. Následně probíhá povrchové ošetření perlinkou a lepidlem + APU lišty. Výsledkem je rovné ostění a stačí už jen vymalovat a montáž okna je hotova.